Περαίωση: Ξεκίνησε, στόχος της κυβέρνησης είσπραξη 700 εκατ. ευρώ φέτος

Περαίωση: Ξεκίνησε, στόχος της κυβέρνησης είσπραξη 700 εκατ. ευρώ φέτοςΜπορεί τα γκισέ των τραπεζών να ανοιξαν από σήμερα για να υποδέχονται σταδιακά όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση της περαίωσης, πλην, όμως, στα εκκαθαριστικά που ταχυδρομεί από την προηγούμενη εβδομάδα η ΓΓΠΣ παρατηρείται σωρεία λαθών με αποτέλεσμα να γίνονται αποδέκτες αυτών ανενεργοί επαγγελματίες, επαγγελματίες με μηδενικές χρήσεις ακόμη και …αποβιώσαντες!

Η σπουδή του υπουργείου Οικονομικών να προλάβει μέχρι το τέλος του χρόνου να εισπράξει περί τα 700 εκατ.ευρώ από την προκαταβολή του φόρου 20% και μία δόση, έχει ως αποτέλεσμα να μην διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος πριν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας από την ΓΓΠΣ με αποτέλεσμα να ταχυδρομούνται εκκαθαριστικά ακόμη και σε συνταξιούχους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους ή και για χρονιές που δεν παρουσιάζεται καμμία επαγγελματική δρατηριότητα.

Αλλοι επιχειρηματίες βλέπουν ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν περιγράφει όλες τις χρήσεις ή περιλαμβάνονται χρήσεις για τις οποίες έχει υπάρξει αυτοπεραίωση ενώ υπάρχουν και οι «τυχεροί» που ο φόρος που καλείται να καταβάλουν είναι μικρότερος από τον προσδοκώμενο αφού τα ποσά διαφοροποιούνται αν ο υπόχρεος είναι ελεύθερος επαγγελµατίας ή επιχειρηµατίας.

Οσοι πάντως διαφωνούν με το εκκαθαριστικό που έλαβαν πλην όμως επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση μπορούν να προσέλθουν στην εφορία για τη διόρθωση του σημειώματος. Η διαδικασία γίνεται άμεσα όπως και η επανέκδοση του εκκαθαριστικού με τους φορολογουμένους να έχουν προθεσμία μέχρι τις 29 Νοεμβρίου στην περίπτωση αυτή για να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Οι υπόλοιποι που δεν επιθυμούν να ενταχθούν μπορούν να αγνοήσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο ελέγχου άπό την εφορία.

Το ημερολόγιο της περαίωσης
20 Οκτωβρίου: Eναρξη έκδοσης εκκαθαριστικών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

15 Νοεμβρίου: Προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην περαίωση στις ελεγμένες υποθέσεις και στις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια.

18 Νοεμβρίου: Προθεσμία αποδοχής εκκαθαριστικού και καταβολή της προκαταβολής 20% για υπαγωγή στην περαίωση στις ανέλεγκτες χρήσεις.

25 Νοεμβρίου: Προθεσμία συμβιβασμού στις ελεγμένες υποθέσεις.

26 Νοεμβρίου: Προθεσμία δήλωσης για εικονικά τιμολόγια.

29 Νοεμβρίου: Προθεσμία αποδοχής τροποποιημένου από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστικού για ανέλεγκτες υποθέσεις.

10 Δεκεμβρίου: Προθεσμία αποδοχής τροποποιημένου από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστικού ειδικά για προσωρινά φύλλα ελέγχου, εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις ή εκκρεμή πρόστιμα.
Περαίωση: Ξεκίνησε, στόχος της κυβέρνησης είσπραξη 700 εκατ. ευρώ φέτος