Ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

http://papachristos.pblogs.gr/files/f/235497-%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%82.jpgΗ ανακοίνωση αναφέρει:

«Με απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη συνεχίζεται κανονικά η υποβολή αιτήσεων για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς. Με την απόφαση αυτή ανακαλείται η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο "Αναστολή υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του κατ' άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών".
Είχε προηγηθεί επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς την Υπουργό για τις ερμηνευτικές ασάφειες που είχαν δημιουργηθεί, καθώς ο τελευταίος νόμος για τις ΑΠΕ (3851/2010) καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης νέων αιτημάτων χωρίς να έχει καταργηθεί η απόφαση με την οποία, τον Απρίλιο του 2008, είχε ανασταλεί η επιβολή νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά.
Είναι πλέον σαφές ότι νέα αιτήματα μπορούν να εξετάζονται και συνεπώς μπορούν απρόσκοπτα να υποβάλλονται και να αξιολογούνται αιτήσεις για νέες εγκαταστάσεις».