ΕΥΑΛΩΤΟ ΤΟ Facebook ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!

Τα προσωπικά δεδομένα περίπου 100 εκατ. χρηστών του Facebook  συλλέχθηκαν και δημοσιεύθηκαν ...
... στο διαδίκτυο από έναν ερευνητή και σύμβουλο ασφαλείας.

Ο Ron Bowles είπε ότι προέβη σε μια "ηθική επίθεση" για να δείξει πώς τα πρότυπα ασφαλείας του χώρου θα πρέπει να βελτιωθούν.


Υπογραμμίζει πως αυτό το έκανε για να καταδείξει το επισφαλές του συστήματος ασφαλείας του
Facebook και είναι αναγκαίο ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.

Τονίζει ότι, οι χρήστες του site δεν κατανοούν πλήρως τους ελέγχους της προσωπικής τους ηλεκτρονικής  ζωής.