Αλλάζει ο τρόπος επιλογής των ΚΕΚ


   http://nikiana.files.wordpress.com/2009/06/kek1.jpg?w=500&h=255
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που προσφέρουν προγράμματα για ανέργους θα χρηματοδοτούνται πλέον από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και όχι από δημόσιους πόρους και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

    Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας κ. Λούκα Κατσέλη, ο άνεργος που ενδιαφέρεται για εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας θα ...
παίρνει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ένα κουπόνι (βάουτσερ) το οποίο θα καταθέτει στο ΚΕΚ της επιλογής του.

    Έτσι η επιλογή των ΚΕΚ θα γίνεται από τους ίδιους τους ανέργους. Οι άνεργοι θα επιλέγουν Κέντρα και Προγράμματα που θα οδηγούν σε απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και πρόσληψη, κάτι που σύμφωνα με την Υπουργό θα οδηγήσει και τους φορείς κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους.

    Άλλωστε στην επιλογή και τη διαμόρφωση των προγραμμάτων θα εμπλέκονται στο εξής και οι καλλικράτειοι Δήμοι, που έχουν καλύτερη εικόνα των τοπικών αγορών εργασίας.

    Η επιλογή του κουπονιού σαν μέσου χρηματοδότησης είναι πρωτοποριακή με δεδομένο ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τα προγράμματα κατάρτισης επιλέγονται και χρηματοδοτούνται από κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.