Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εφεδρεία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εφεδρεία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Ποιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία έως το 2013

Οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το μόνιμο προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία, εφόσον,  τα έτη ασφάλισης που υπολείπονται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης 35ετιας, είναι κατά μέγιστο όριο δύο, μέχρι τις 31.12.2013.

Στην περίπτωση που για την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου απαιτείται...

Με πλήρη σύνταξη στην εφεδρεία

«Κανένας δεν θα υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρεία αν μέχρι το τέλος του 2013 δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για να πάρει πλήρη σύνταξη είτε από το Δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα».

Τη διευκρίνιση αυτή έκανε στην «Η» ο ...