Αντίθετη στην κοινοτική νομοθεσία η διακοπή ρεύματος

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής

 

Δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο, αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα, απαντά ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Γκίντερ Ετινγκερ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.
Πιο συγκεκριμένα, ...
ο κ.Χουντής στην ερώτησή του ισχυριζόταν ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία "δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) να διακόψουν την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο" αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος που χρησιμοποίησαν.

Τόνιζε ταυτόχρονα ότι πολύ περισσότερο δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή σε ευάλωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδηγία 2009/72.

Στην απάντησή του ο Γερμανός επίτροπος τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν "τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).

"Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις", αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.Ετινγκερ.

Και καταλήγει την απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές:

"Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές".
πηγη: