Με χρώμιο ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στη Ν. Θεσσαλία

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Κώστας Καρτάλης
Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής συζητήθηκε το θέμα της μόλυνσης με χρώμιο του υπόγειου υδροφόρο ορίζοντα σε περιοχές της Νότιας Θεσσαλίας. Έρευνες κατέδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις ήταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια κυρίως στις περιοχές Αρμενίου, Κιλελέρ και Στεφανοβίκειο.

Το ολικό και εξασθενές χρώμιο είναι σε ...
συγκεντρώσεις που ξεπερνούν θεσμοθετημένα ή επιστημονικώς παραδεκτά όρια. Παράλληλα έχουν ανιχνευθεί αυξημένες τιμές νιτρικών καταλοίπων και άλλων μετάλλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αυξημένες τιμές χρωμίου φαίνεται να οφείλονται στον καθαρισμό ψεκαστικών μηχανημάτων και στην απόρριψη παρασκευασμάτων και συσκευασιών αγροτικών φαρμάκων, ενώ δεν πρέπει να αποκλεισθεί και επιβάρυνση λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι σημαντικά, γεγονός που σημαίνει ότι η επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων δεν αφορά περιστασιακό ή εποχιακό γεγονός αλλά έχει περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα.

Η Επιτροπή -όπως είπε ο πρόεδρός της Κώστας Καρτάλης- λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους και οι αρμόδιοι φορείς.
πηγη: