"Βοήθεια στο σπίτι"


    Εξασφαλίστηκε η συνέχεια και η βιωσιμότητα του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι που εξυπηρετεί 85.000 ανθρώπους κάθε χρόνο.

Όπως είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ, Λούκα Κατσέλη, μετά από διαβούλευση του Υπουργείου με την ...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διεύθυνση απασχόλησης της Επιτροπής εγκρίθηκε από το ΕΠΑΝΑΔ, η χρηματοδότηση της δράσης "Βοήθεια στο σπίτι" και συμφωνήθηκε η μετάβαση σε βιώσιμο σύστημα από την 1/1/2012 με την ένταξή του σε Δομές Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας.

    Μετά την εξέλιξη αυτή ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των 4.500 εργαζομένων που απασχολούνται στις 1.125 δομές του προγράμματος. Η κ. Κατσέλη ανέφερε επίσης ότι από το 2007, οπότε και εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά. Προγράμματα, μέχρι το τέλος του 2009, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια αθετώντας ειλημμένες υποχρεώσεις και δεν είχε γίνει τίποτε προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το αποτέλεσμα ήταν η χρηματοδότηση των δομών του προγράμματος για την περίοδο από 1/9/2009 μέχρι 31/12/2010 να προέλθει αμιγώς από εθνικούς πόρους, κόστος που ανήλθε συνολικά στα 200 εκατ. ευρώ.

    Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31/12/2011, το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" θα υλοποιηθεί μέσω εξατομικευμένου συστήματος κουπονιών προς τους ωφελούμενους που μπορεί να είναι άτομα με εξαρτώμενα μέλη στις οικογένειες τους, άνεργοι είτε εργαζόμενοι που απειλούνται με ανεργία.