Ελληνορωμαϊκά αγγεία στην Αίγυπτο


Ανακαλύφθηκαν 150 κομμάτια πήλινων αγγείων

Στην Αίγυπτο ανακαλύφθηκαν αγγεία της ελληνορωμαϊκής περιόδου που φέρουν επιγραφές, οι οποίες αποσαφηνίζουν τις θρησκευτικές πρακτικές της εποχής.

Η ανακάλυψη των 150 κομματιών πήλινων αγγείων, η αλλιώς όστρακα, έγινε ...περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Kαΐρου σε περιοχή που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Καρούν στην όαση Φαγιούμ, από ιταλική αρχαιολογική αποστολή.

Τα συγκεκριμένα όστρακα φέρουν επιγραφές στη δημοτική γραφή, μορφή απλουστευμένων ιερογλυφικών, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τις τελευταίες φαραωνικές δυναστείες στην Αίγυπτο έως την αρχή της ρωμαϊκής εποχής. Ακόμη κρίνονται ως ιδιαιτέρως χρήσιμα για να αποσαφηνιστούν οι θρησκευτικές πρακτικές, όπως και πτυχές από τη ζωή των κατοίκων της Αιγύπτου κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο.