Ακρόαση για μουσικούς

http://www.zougla.gr/Image.ashx?fid=75298&w=400&h=300&q=80Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακροάσεις, στις 16 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ορχήστρας στις θέσεις των : ...


1. ΦΑΓΚΟΤΟ κορυφαίος Α΄ και κορυφαίος Β΄ (με υποχρέωση στο Κόντρα φαγκότο).

2. ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ κορυφαίος Β΄ (με υποχρέωση μπάσο κλαρινέτο)

στην αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177-78, Καλλιθέα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν:

1. Α. Στο κοντσέρτο για φαγκότο του W.A Mozart Κ.V.191 σε σι ύφεση μείζονα (Ι μέρος με kadenza) και ΙΙ μέρος).
Β. Στο κοντσέρτο για κλαρινέτο του W.A Mozart σε Λα μειζ. (ΚV 622) Ι και ΙΙ μέρος με Κadenza.
2.Σε αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακροάσεων: (Με αλφαβητική σειρά) Ώρα:

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 16/12/10 10:00 - 2:00

ΦΑΓΚΟΤΟ 16/12/10 3:00 - 5:00

3. Όσοι από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν για την θέση του Κορυφαίου Β΄ στο Φαγκότο και δεν διαθέτουν Κόντρα φαγκότο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο όργανο της ΕΛΣ το οποίο θα βρίσκεται στην διάθεση τους στις αίθουσες δοκιμών της ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177-78, Καλλιθέα).

Οι ενδιαφερόμενοι για έντυπα και υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39 Στοά Πεσματζόγλου 3ο όροφος, τηλ. 37.11.330) τις εργάσιμες ημέρες από 7/12/10 μέχρι και 13/12/10.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής ή από Μουσική Ακαδημία του Εξωτερικού, το οποίο θα πρέπει να καταθέτουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μαζί με την αίτησή τους.