Παράταση της ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους χώρους


Παρατείνεται έως τις 28 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία υποβολής, με συστημένη επιστολή στην πολεοδομία, των δικαιολογητικών για τη....
διατήρηση χώρων που άλλαξαν χρήση, όπως οι ημιυπαίθριοι χώροι, σύμφωνα με τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή.


Ακόμη, με βάση την ίδια τροπολογία παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής του ειδικού προστίμου διατήρησης και αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων καταβολής ανά κατηγορία ακινήτων.


Συγκεκριμένα, εντός 30 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και 32 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης πλην κατοικίας από την έναρξη ισχύος του νόμου 3843/2010 ολόκληρο ή τμηματικά σε 10 και 8 ισόποσες δόσεις αντιστοίχως, εκ των οποίων η πρώτη εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του ιδίου νόμου.


Επίσης, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 10%, ενώ για τους χώρους που διατηρούνται ορίζεται ότι δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Επιπλέον, για τους χώρους αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της κειμένης ασφαλιστικής νομοθεσίας.


Ειδικά, όμως, ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη, όπως ήταν πριν της τακτοποίησής τους.


Τέλος, η αλλαγή χρήσης των ακινήτων, η οποία επέρχεται με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.


newsit