Σε ισχύ από τη Δευτέρα το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ


Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Η επιχείρηση γνωστοποίησε στους πελάτες της που κάνουν χρήση του...

μειωμένου (νυχτερινού) οικιακού τιμολογίου με τμηματικό ωράριο (15:30–17:30 και 02:00–08:00) ότι η ρύθμιση θα ισχύσει φέτος, όπως κάθε χρόνο, από την 1η Νοεμβρίου 2010 έως και την 30η Απριλίου 2011.


Οι καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν περισσότερη ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα από τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΗ στην περιοχή τους ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.com.gr/Σπίτι/Οικιακά Τιμολόγια/Νυχτερινό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσης).