Εφορία

Τι σχέση έχει η εφορία, το κάπνισμα , τα σύκα και άλλα "ευγενή" προιόντα με την ...
εφορία; Την απάντηση μας την δίνει ο απολαυστικός Σταυρίδης.