Στα 780 ευρώ ορίζει τον εισαγωγικό μισθό των υπαλλήλων στο Δημόσιο τομέα η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για όλες τις περιπτώσεις.

Τα 780 ευρώ θα είναι ο ...
πρώτος μισθός για τους υπαλλήλους του βαθμού ΣΤ της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Δημόσιο, και με βάση αυτό το ποσό διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών, αφού πολλαπλασιαστούν με επιμέρους συντελεστές, οι οποίοι φτάνουν έως το 1,4 για υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο μισθός αυξάνει ανάλογα με τον βαθμό του κάθε υπαλλήλου.
Σύμφωνα με το υπουργείο οι διατάξεις του νέου μισθολογίου στοχεύουν στην περαιτέρω εκλογίκευση του ισχύοντος σήμερα συστήματος αμοιβών για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών στο newsit.gr