6 στους 10 φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους


ΕΒΕΑ: 6 στους 10 Ελληνες φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους

Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί είναι οι Έλληνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, φοβούμενη ότι θα οδηγήσει την Ελλάδα σε βαθύτερη ύφεση, όπως προκύπτει την πέμπτη κατά σειρά, και έκτακτη ποσοτική έρευνα με τίτλο...
"Οικονομικό Βαρόμετρο", που πραγματοποιείται κατ' εντολή του ΕΒΕΑ από την εταιρία Alco και τα ευρήματα της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ.

Οι τοποθετήσεις όμως σχετικά με την νέα αυτή δανειακή σύμβαση, φαίνεται να βασίζονται στην αντίληψη ή και στην εικόνα που υπάρχει γύρω από αυτή, και όχι στην γνώση του περιεχομένου της, καθώς 6 στους 10 πολίτες δηλώνουν πλήρη άγνοια.

Εξίσου σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι, περισσότεροι από 6 στους 10 πολίτες φοβούνται πως το 2012 θα χάσουν την δουλειά τους, καταδεικνύοντας το ανασφαλές οικονομικό περιβάλλον. Αυτός ο παράγοντας αποτελεί και μια από τις βασικότερες αιτίες οι οποίες έχουν συρρικνώσει την αγορά και δεν οδηγούν στην ανάκαμψη, επηρεάζοντας την ψυχολογία του κοινωνικού συνόλου και περιορίζοντας την κατανάλωση.
Σημειώνεται ότι λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων το ΕΒΕΑ επέσπευσε την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής κατά ένα μήνα, αποσκοπώντας στην άμεση αποτύπωση των κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών εξελίξεων. Για τον λόγο αυτό δεν συμπεριλήφθηκαν ερωτήματα τα οποία ήταν πάγια στις προηγούμενες όμοιες ποσοτικές έρευνες, όπως η άποψη των πολιτών για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας ή και των προσωπικών τους οικονομικών.
"Η κοινωνία πλέον έχει βιώσει τις αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής των σκληρών μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες και είναι πολύ επιφυλακτική για το μέλλον της" δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, παρουσιάζοντας την έρευνα. "Οι φόβοι για μεγαλύτερη ύφεση, αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας, κυριαρχούν. Η αρνητική ψυχολογία έχει επισκιάσει κάθε αισιόδοξη προοπτική. Είναι πλέον άμεση η ανάγκη για νέα κυβέρνηση και νέες πολιτικές που θα δώσουν ελπίδα για έξοδο από την κρίση".
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι:
1. Η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου θα οδηγήσει την χώρα σε βαθύτερη ύφεση σύμφωνα με το 53% των πολιτών, ενώ μόλις το 18% υποστηρίζει ότι θα οδηγήσει στην ανάκαμψη. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι σχεδόν 3 στους 10 πολίτες δεν είναι σε θέση να εκφέρουν γνώμη στο ερώτημα αυτό.
Τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια, μόλις 2 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε ανάκαμψη, ενώ το 13% των ψηφοφόρων την Νέας Δημοκρατίας και το 10% των λοιπών κομμάτων μοιράζονται την ίδια άποψη. Χαρακτηριστική όμως είναι η ανασφάλεια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το εν λόγω ερώτημα, καθώς, το 28% υποστηρίζει ότι θα οδηγήσει σε ανάκαμψη, το 41% σε ύφεση και το υπόλοιπο 31% διατήρησε ουδέτερη στάση.
2. Πλήρη άγνοια σχετικά με το περιεχόμενο την νέας δανειακής σύμβασης δήλωσε το 57%, ενώ μόλις το 34% αυτών δήλωσε ότι γνωρίζει μόνο μέρος της. Ηλικιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό όσων δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο της σύμβασης ανήλθε στο 12% για τις ηλικίες μεταξύ 25 και 44 ετών, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες ηλικιών σημείωσαν ποσοστά χαμηλότερα του 7%.
Συγκεκριμένα, οι ηλικίες μεταξύ 18 και 24 ετών δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενό της σε ποσοστό 2% (29% γνωρίζει μόνο μέρος της και 69% δήλωσε πλήρη άγνοια), οι ηλικίες μεταξύ 25 και 44 ετών δήλωσαν γνώση του περιεχομένου σε ποσοστό 12% (37% μερική γνώση και 49% πλήρη άγνοια), οι ηλικίες μεταξύ 45 και 64 ετών γνωρίζουν το περιεχόμενο της νέας δανειακής σύμβασης σε ποσοστό 4% (38% μερική γνώση και 55% πλήρη άγνοια), και για τις ηλικίες άνω των 65 ετών το ποσοστό εκείνων που γνωρίζουν το περιεχόμενο της σύμβασης ανήλθε στο 5% (25% μερική γνώση και 65% πλήρη άγνοια). Στην Αθήνα, μόλις 5% των πολιτών δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο της νέας σύμβασης ενώ το 28% αυτών δήλωσε μερική γνώση του και το 66% πλήρη άγνοια.
Παρόμοια ποσοστά σημειώθηκαν και για τους πολίτες στην περιφέρεια όπου, το 7% δήλωσε πλήρη γνώση, το 37% μερική γνώση και το 53% πλήρη άγνοια. Και η διαμόρφωση των αντίστοιχων ποσοστών ανάμεσα στους ψηφοφόρους των πολιτικών κομμάτων δεν διαφέρει πολύ. 4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δήλωσε γνώση του περιεχομένου της νέας δανειακής σύμβασης, 35% δήλωσε μερική γνώση και 58% πλήρη άγνοια, 8% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε γνώση του περιεχομένου (32% μερική γνώση και 57% πλήρη άγνοια) και 9% των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων γνωρίζουν το περιεχόμενο της με το 38% να δηλώνει μερική γνώση του περιεχομένου και το 50% πλήρη άγνοια.
3. Ένα από τα βασικότερα κοινωνικά προβλήματα είναι τα ολοένα και αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας τα οποία εντείνουν την ανασφάλεια των πολιτών σχετικά με την διατήρηση των θέσεων εργασίας σε μελλοντικές, ακόμα και βραχυπρόθεσμες, περιόδους. Γεγονός το οποίο καταδεικνύεται από το 64% των συμμετεχόντων οι οποίοι δήλωσαν ότι το 2012 είναι πιθανό να χάσουν την δουλειά τους.

Η ανασφάλεια σχετικά με το ζήτημα αυτό φαίνεται να μην κάνει φυλετικές διακρίσεις πλέον, καθώς τόσο το 33% των γυναικών όσο και το 33% των ανδρών δήλωσαν ότι διατηρούν τέτοιου είδους φοβίες. Και ηλικιακά τα ποσοστά αυτά διατηρούνται σε παρόμοια επίπεδα. Το 29% των ηλικιών μεταξύ 25 και 44 ετών δήλωσε ανασφάλεια σχετικά με την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, ενώ, και για τις ηλικίες μεταξύ 45 και 64 ετών το αντίστοιχο ποσοστό διατηρείται σε παρόμοια επίπεδα, ανερχόμενο στο 34% του συνόλου. Ελάχιστες διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν και στα ποσοστά μεταξύ των κατοίκων της Αθήνας και των κατοίκων της περιφέρειας, όπου, το 26% των πρώτων και το 36% των δεύτερων δήλωσε ότι είναι ανασφαλές σχετικά με την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους το 2012.
πηγη: