Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας &Τουρκίας

http://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Turkey/Flag-Pins-Turkey-Greece.jpg
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουρκικών Επιμελητηρίων (ΤΟΒΒ), το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επιμελητήριο της Αδριανούπολης και το Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK)

σας προσκαλούν στο ...
2ο Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα την
«Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας»
το οποίο θα λάβει χώρα στις 14-15 Ιανουαρίου 2011, στο Arcadia Hotel, στην Κομοτηνή.
Ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν Τουρκικές σε προκαθορισμένες συναντήσεις για να αναζητήσουν συνεργασία και εμπορικές σχέσεις. Οι επιλέξιμοι κλάδοι είναι: τρόφιμα, δομικά υλικά, έπιπλα, αγροτικά προϊόντα, τουρισμός, μεταφορές και υπηρεσίες.

Αν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε και να συμμετέχετε, απαντήστε στο e-mail
business_forum@artion.com.gr, συμπληρώνοντας:

Εταιρία:

Εκπρόσωπος:

Τηλέφωνο:

e-mail: