Θέατρο της αρχαίας Απτέρας

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου της αρχαίας Απτέρας, στον δήμο Σούδας του νομού Χανίων.

Το θέατρο αποκαλύφθηκε μόλις πριν ...
δύο χρόνια, τον Νοέμβριο του 2008, έχει υποστεί όμως σημαντικές φθορές και τα εδώλια βρίσκονται διάσπαρτα στο αρχαίο μνημείο. Για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Απτέρας θα συνεχιστεί η ήδη υπάρχουσα διαδρομή ανάμεσα στα δέντρα περιμετρικά του μνημείου.
Επιπλέον, θα τοποθετηθούν πινακίδες κατεύθυνσης και ενημέρωσης για τους επισκέπτες και θα δημιουργηθούν χώροι στάσης και θέασης.
Τέλος, η τακτοποίηση του διάσπαρτου υλικού και η αποκατάσταση του κοίλου θα συμβάλουν καθοριστικά, ώστε το αρχαίο θέατρο να «πλησιάσει» την αρχική του μορφή.