Να καταργηθεί το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λόγω οικογενειοκρατίας ζητά ο Γ. Πανάρετος

Την κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και την απαλοιφή του από το μηχανογραφικό δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων ζητά ο υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος, λόγω φαινομένων «ακραίας οικογενειοκρατίας», με σχετικό ...
έγγραφο που απέστειλε την Παρασκευή στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τους φοιτητές που είναι τώρα γραμμένοι στην Κοινωνική Θεολογία, προτείνει την ένταξη τους στο Τμήμα Θεολογίας.

Ήδη, ο σχετικός φάκελος με τα στοιχεία για την οικογενειοκρατία απεστάλησαν στον εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων.
«Το διδακτικό του προσωπικό απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από συγγενείς πάσης φύσεως, όπως σύζυγοι, τέκνα, γαμπροί, κουμπάροι κ.α., φαινόμενο που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς», επισημαίνει ο υφυπουργός.

Ακόμη, σημειώνει, χορηγήθηκαν διδακτορικά διπλώματα σε τέκνα καθηγητών του τμήματος με επιβλέποντες γονείς, κατά παράβαση της βασικής αρχής της αμεροληψίας αλλά και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ενώ υπήρξαν διπλά πρακτικά εκλογών. Επίσης διαπιστώθηκε από το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης τριμελούς επιτροπής μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι οι διαδικασίες επιλογής των μελών ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα ευνοούσαν τους υποψήφιους που ήταν τέκνα μελών ΔΕΠ του Τμήματος (με πρωτεργάτες ειδικά κατονομαζόμενο ζεύγος μελών ΔΕΠ, στους οποίους καταλογίζονται και συγκεκριμένες παραβάσεις του νόμου και της πανεπιστημιακής δεοντολογίας).

Σύμφωνα με τον υφυπουργό , ακυρώθηκαν οι διορισμοί οκτώ μελών ΔΕΠ του τμήματος αυτού, γεγονός επίσης πρωτοφανές στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
Εκτιμώντας ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, ως ανεξάρτητου, με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, δεν δικαιολογείται επιστημονικά, αφού καλύπτεται επαρκώς απο το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου ζητεί την γνώμη του πρύτανη να μη περιληφθεί το εν λόγω τμήμα στο μηχανογραφικό των Πανελληνίων εξετάσεων του επομένου έτους και να ενταχθούν οι φοιτητές του στο τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου.
Ο υφυπουργός ζήτησε την γνώμη του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών εντός 30 ημερών για την κατάργηση και ένταξη στο Τμήμα Θεολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, και μέχρι να αποσταλεί αυτή και να ληφθεί η τελική απόφαση του υπουργείου αναστέλλεται οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία που θα μεταβάλει τα υφιστάμενα δεδομένα.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Βήματος, στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Παναγιώτης Χριστινάκης είχε την εποπτεία του διδακτορικού της θυγατέρας του Ειρήνης Χριστινάκη, η οποία μετά την απόκτηση του τίτλου εξελέγη αμέσως Επίκουρος Καθηγήτρια και στη συνέχεια κατευθείαν τακτική καθηγήτρια. Επίσης, εξελέγη επίκουρος καθηγητής ο Αθανάσιος Γλάρος, σύζυγος της Ειρήνης Χριστινάκη, ενώ η Ελένη Χριστινάκη (σύζυγος του Παναγιώτη) είναι αυτή καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα και διετέλεσε κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής.