Ποσό 390 εκ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο

 http://live.nooz.gr/image.ashx?fid=516312&v=0&q=80&w=300&h=225 
Ποσό 390 εκ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 4,82%.
 
Στην άντληση ποσού 390 εκ.ευρώ προχώρησε το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (6 μηνών) με επιτόκιο 4,82%, έναντι επιτοκίου 4,54% στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολικά προσφορές ύψους 1,544 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 300 εκ.ευρώ κατά 5,15 φορές. 
 
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των ...Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010. 
 
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε προμήθεια.