Ελεγκτικό Συνέδριο: Προς προσφυγές στα εθνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την παράνομη περικοπή 13ου και 14ου μισθού!

http://www.liako.gr/news/images/stories/dikas.jpg 


Στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα πρέπει να προσφύγουν άμεσα οι Έλληνες συνταξιούχοι για την περικοπή του 13ου και του 14ου μισθού (δηλαδή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας) που αποφάσισε η συγκυβέρνηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μιας και τίθεται ευθέως θέμα νομιμότητας αναφορικά με την περικοπή τους.


Χαρακτηριστικό είναι ότι ο γενικός επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Γεώργιος Σχοινιωτάκης, παρατηρεί ...
επί των διατάξεων του νομοσχεδίου “Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου” και της τροπολογίας για περικοπή 13ου και 14ου μισθού, “είναι ενδεχόμενο τα μέτρα που θίγουν συνταγματικά, περιουσιακά, δικαιώματα (π.χ. περικοπή 13ης και 14ης σύναξης ή άλλων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίο) να προκαλέσουν αθρόες προσφυγές στην Ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή, αφού ενδεχόμενα οι άνω ρυθμίσεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σϋμβαση προσταίας των Δικαιωμάτων του ατόμου (ΕΣΔΑ) την σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ατόμου (ΕΔΔΑ) αλλά και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα με το προαιρετικό του πρωτόκολλο που άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα από 5.8.1997″.