Μέτρα για την τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου

Η μείωση της φορολογίας που μελετά η Κυβέρνηση, αφορά, μεταξύ άλλων, και την αγορά αυτοκινήτου, που περνά κρίση. Δύο...


 είναι τα σενάρια για να τονωθεί ο κλάδος: Μείωση έως και 50% του τέλους ταξινόμησης και αλλαγή του φόρου πολυτελείας που θα επιβάλλεται πλέον σε ΙΧ εργοστασιακής αξίας άνω των 20.000 ευρώ. Κερδισμένα από τις ελαφρύνσεις θα είναι κυρίως τα αυτοκίνητα 1.600 έως και 2.000 κυβικών.
Μείωση τέλους ταξινόμησης

Κυβικά-Όφελος

Από 901 έως 1.400 - 200 ευρώ

Έως 1.600 - 400 ευρώ

Έως 1.800 - 1.000 ευρώ

Έως 2.000 - 2.000 ευρώ
Αύξηση Εργοστασιακής Αξίας

Κυβικά - Επιπλέον Όφελος - Συνολικό Όφελος

Από 1.600 έως 1.800 κυβικά– Από 1.200-2.200 ευρώ

Από 1800- 2.000 κυβικά - Από 1.800-3.800 ευρώ


ert.gr