Άρχισε ο διάλογος για το νέο μισθολόγιο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

http://img.pathfinder.gr/Media/i/4/4012/8808.jpgΣυνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση και τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου είχε σήμερα το απόγευμα το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το νέο μισθολόγιο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Η κυβέρνηση ζητά ...

να γίνει εποικοδομητικός διάλογος, σημειώνοντας ότι η μισθολογική δαπάνη φτάνει το 32% των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού ενώ από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για περικοπές αποδοχών μέχρι κατά 35-40%.

Η διαβούλευση άπτεται των αποφάσεων για ενιαίο μισθολόγιο διαφοροποιημένο για νεοεισερχόμενους και υφιστάμενους υπαλλήλους, ενσωμάτωση επιδομάτων στο βασικό μισθό, τη σχέση εισαγωγικής και καταληκτικής αμοιβής, το συσχετισμό αμοιβής με την εκπαίδευση, τη θέση αλλά και την απόδοση και την κλαδική διαφοροποίηση,

Από το 2001, αναφέρει η κυβέρνηση, οι δαπάνες για μισθούς έχουν αυξηθεί κατά περίπου 80%: Το 2001 το σύνολο των μισθολογικών παροχών μόνο για την Κεντρική Κυβέρνηση (χωρίς τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ) ήταν 10.077 εκατ. ευρώ ενώ το 2009 έφθασε τα 18.001. Η ίδια κατηγορία μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2001 ήταν 6,9%, ενώ το 2009 έφθασε το 7,6% του ΑΕΠ.

Συγκρίνοντας διαχρονικά το μισθολογικό κόστος, υπάρχει μεγάλη διάσταση στο μέσο ύψος των αμοιβών μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 2008, ο μέσος μισθός στο δημόσιο τομέα ήταν σχεδόν 40% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Ελλάδα παρουσίασε την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς στο δημόσιο τομέα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ενώ σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ την περίοδο 1999-2009 η αμοιβή ανά εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 117%.

Ως στόχους του νέου συστήματος αμοιβών η κυβέρνηση αναφέρει:

- τη σύνδεση με την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων
- την τήρηση του συστήματος σταδιοδρομίας
- τη σύνδεση με τη σπουδαιότητα των ασκούμενων καθηκόντων και την κατοχή θέσεων ευθύνης
- το συσχετισμό με το παραγόμενο αποτέλεσμα
- τη σύγκλιση από άποψη δομής και τάσεων προς τα ευρωπαϊκά συστήματα αμοιβών
- τον υπολογισμό των γενικότερων συνθηκών εργασίας

Οι αρχές νέου συστήματος αμοιβών περιλαμβάνουν την άσκηση μισθολογικής πολιτικής με ορθολογικά κριτήρια, ύστερα από κεντρικό σχεδιασμό και πρόγραμμα, που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσωπικού και την άσκηση επιδοματικής πολιτικής με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια από κεντρικό φορέα εκταμίευσης, από ένα όργανο και μέσα από διάλογο.

Επίσης, στόχος είναι η γνώση και η ικανότητα, όπου και αν υπάρχει στο Δημόσιο, να αμείβεται και να διαφοροποιεί μισθολογικά όσους την κατέχουν.  

Τέλος, τα ερωτήματα που τέθηκαν στην έναρξη του διαλόγου είναι τα εξής:

- Εφαρμογή ενός ενιαίου μισθολογίου με διαφοροποίηση ανάμεσα σε νεοεισερχόμενους και νυν υπάλληλους;

- Ποια επιδόματα θα πρέπει να ενσωματωθούν στον βασικό μισθό;

- Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ εισαγωγικής και καταληκτικής αμοιβής;

- Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ αμοιβών που αντιστοιχούν σε υπάλληλους με διαφορετική εκπαίδευση;

- Πρέπει να συνδέεται η αμοιβή με κριτήρια όπως θέση ευθύνης, ειδικότητα, επίπεδο και σχέση συναλλαγής και παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη;

- Ποια θα πρέπει να είναι η σχέση σύνδεσης αμοιβής και απόδοσης στο δημόσιο τομέα;

- Πρέπει να υπάρχει κλαδική διαφοροποίηση;

- Προτάσεις για διαδικασίες για τα επόμενα βήματα του διαλόγου.