ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

English follow

2.500 χρόνια ιστορίας...
Μια αξιόλογη πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Ομίλου Σαλαμίνας.


Υπογράφουμε για να διασωθεί και να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος και το φυσικό περιβάλλον της Κυνοσούρας (χώρος όπου...
... έγινε η Ναυμαχία της Σαλαμίνας), ενός μικρού κομματιού γης με παγκόσμια ιστορία. (Προϋπόθεση συμμετοχής στην συλλογή υπογραφών είναι να έχετε συμπληρώσει και το 16ο έτος ηλικίας σας.)


http://go.to/perivos/sylloge-ypographon-giaten-kynosoura

The Sea Battle in Salamina, Greece
2,500 years of history!
The Environmental Organisation in Salamina (PERIVOS) has started a campaign, collecting signatures from people all over the world in order to protect the archeological place and the natural envoronment of Kynosoura in Salamina, the place where the most important sea battle took place in 480 B.C.. Please sign now (only if you are at least 16 years old) at the following link and try to promote our campaign to your friends!